Forretningsmæssige driftsomkostninger & pengestrømsopgørelse – hvordan man forvalter Business opererer kapital

Driftsudgifter er disse omkostninger alle virksomheder har, der ikke betragtes som direkte knyttet til en virksomheds første linje af business. Driftsudgifterne omfatter salg og marketing, forskning og udvikling (R&D), administrative omkostninger og andre omkostninger, der ikke indebærer direkte i virksomheden

Investorer vil sørge for management gør det bedste job for at holde disse omkostninger i kontrol samt opretholde deres bundlinje. Driftsudgifter er tilgængelige på de finansielle oversigter, at alle børsnoterede selskab filer med SEC.

Management må også gøre et godt stykke arbejde at dreje en fortjeneste med dets egne operationer. Det betyder, at omkostninger i forbindelse med omkostningerne for solgte varer (tandhjul), osv. skal generere mere end disse omkostninger. Hvis ikke, nå, virksomheden skal være i den forkerte branche. Virksomheder bør aldrig opererer med tab. Hvis en virksomhed opererer rådvild præcis hvorfor behov skal fortolkes af den potentielle investor

Operationelle margener repræsenterer det direkte forhold mellem omsætning og driftsindtægter. Overskudsgraden i en virksomhed er driftsindtægter divideret med nettoomsætning. Det viser hvor meget bruttofortjeneste, et selskab genererer før skat.

Veldrevne virksomheder bør øge disse margener fra år til år. Jo højere disse margener er de mere overskud er tilgængelige til at vende tilbage til aktionærer investere i virksomheden. Opererer margener kan være et nyttigt redskab, når man sammenligner to potentielle lagre, der konkurrerer på det samme marked.

Højere driftsomkostninger margener repræsenterer en virksomhed bedre i stand til at generere indtægter. For eksempel vil en virksomhed med en lavere overskudsgraden end en konkurrent i sit marked lån penge har mindre fleksibilitet ved fastsættelsen af priser. Det konkurrent med højere avancer vil vide dette om sin konkurrent, kan “gå til jugularis” af flænge priser og stjæle markedsandele.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *